Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLIII/46/2005
Rady Powiatu  Sztumskiego
z dnia 11 października 2005 roku


w sprawie powierzenia zadania własnego Powiatu - Gminie w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych.


Na podstawie art.12, ust. 8a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tj.: (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1


Powierza się zadanie własne Powiatu – Gminie  Stary Dzierzgoń w  zakresie bieżącego  utrzymania  dróg powiatowych  zamiejskich - zimowe utrzymanie dróg (ZUD) w sezonie 2005 - 2006.


§ 2


W załączeniu wykaz dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania. /załącznik nr 1/.


§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE 1. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzania prowadzenia  zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego,
  a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu (art. 5, ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym).

 2. W celu usprawnienia prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg    powiatowych zamiejskich na terenie powiatu sztumskiego Gmina Stary  Dzierzgoń  wyraziła wolę przejęcia  jako zadanie zlecone utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2005/2006 tj.:
          - patrolowo – interwencyjne odśnieżanie dróg powiatowych, 
          - zwalczanie – zapobieganie  powstawaniu i likwidacji śliskości na całej 
            szerokości jezdni przy użyciu mieszaniny kruszyw naturalnych – soli, 
          - odśnieżanie z jednoczesnym uszorstnianiem całej szerokości jezdni,
          - przygotowanie mieszaniny oraz jej załadunek na rozsypywarki.

 3. Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej Uchwały jest w pełni  uzasadnione.

 


Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/46/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 11 października 2005r.


Wykaz dróg powiatowych zamiejskich na terenie
Gminy Stary Dzierzgoń


 

 


 


GMINADROGI    ZAMIEJSKIEDługość w kmPowierzchnia nawierzchni tys. mkw. 


Ogółemw tym dróg o nawierzchni 


Ogółemw tym dróg o nawierzchni 


twardegruntowej 


twardegruntowejulepszonej


 nieule- pszonejulepszonej


 nieule-


pszonej1.2.3.4.5.6.7.8.9. 


    STARY


    DZIERZGOŃ


    (Standardy ZUD)


  


59,5 


37,7 


21,8 


-- 


253,4 


169,2 


84,2 


--3134G od 526 do stacji      


            PKP Myślice  0,30,3----1,11,1----3133G Rychliki-


            Latkowo         8,38,3----34,834,8----3118G Protowo-


            Myślice4,41,43--15,24,910,3--3132G Najetki-


            Lubachowo3,8--3,8--15--15--3119G Pronie-


            Tabory2,10,41,7--7,216,2--3120G Lubachowo-


            Folwark            3,4--3,4--11,8--11,8--3121G  St.Miasto-


            Folwark                7,816,8--31427--3122G Dzierzgoń-


            Pronie                   7,47,4----4949----3145G Obrzynowo-  


            Monostarzyska      8,38,3----28,928,9----3116G Balewo-


            Matule              1,6--1,6--7,9--7,9--3117G  Matule-


            St.Dzierzgoń          4,64,6----18,218,2----3127G St.Dzierzgoń-


            Bądze                     7,57,5----33,333,3----

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:928
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2005-12-27 15:57:32
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-12-27 15:49:06