Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLVII/2/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 lutego 2006

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2005 rok

Na podstawie art. 112 ust. 12 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, stanowiące załącznik 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

UZASADNIENIE

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku art.112, ust. 12 (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami)  nakłada na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej obowiązek przedkładania Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z działalności jednostki, w związku z czym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:946
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-03-17 10:05:13
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-03-17 10:02:00