Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

 Uchwała nr LIII/33/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
 z dnia 11 lipca 2006 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Sztumie


Na podstawie art. 20 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 2 oraz art. 238 ust. 3 Ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Starostwa Powiatowego w Sztumie, w  brzmieniu Załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały./Załącznik Nr 1/

§ 2

Przekazuje się Starostwu Powiatowemu w Sztumie mienie ruchome, którego wykaz znajduje się w księgach inwentarzowych tej jednostki.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu Sztumskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą
od dnia 30 czerwca 2006r.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:886
Treść wprowadził(a): Adamowicz Marcin, 2006-07-17 10:40:30
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-07-17 09:40:14