Starostwo Powiatowe w Sztumie

Zarządzenia Starosty
2021

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 15 stycznia 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.

ZARZĄDZENIE NR 2/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Zarządzenie Nr 2A/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 stycznia 2021 roku
w sprawie: zmian w planie wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi powiatu w ramach działu klasyfikacji budżetowej

 

Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2021r.
w sprawie:  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.

Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie wniosku o wydanie opinii prawnej w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 6/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2021 roku
w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w roku 2021

Zarządzenie Nr 7/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2021 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników (reprezentacji osób zatrudnionych) do reprezentowania pracowników przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej pracowniczymi planami kapitałowymi.

Zarządzenie nr 8/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2021 roku w zmiany zarządzenia Starosty Powiatu Sztumskiego nr 3 z dnia 29 stycznia 2021 roku  w sprawie zmiany czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 lutego 2021 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia Starosty Nr 3 z dnia 29 stycznia 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19

Zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 lutego 2021 roku
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 7/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników (reprezentacji osób zatrudnionych) do reprezentowania przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej pracowniczymi planami kapitałowymi.

Zarządzenie Nr 11/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 lutego 2021 roku
w sprawie: ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Zarządzenie Nr 11A/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 lutego 2021 roku
w sprawie: zmian w planie wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi powiatu w ramach działu klasyfikacji budżetowej

 

Zarządzenie Nr 12/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 269 lutego 2021 roku
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej depozytów znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych funkcjonującym przy Starostwie Powiatowym w Sztumie.


Zarządzenie Nr 13/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 marca 2021 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Referent w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 
Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 marca 2021 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Zarządzenie Nr 16/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 14/2021 w sprawie ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zarządzenie nr 17/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2021 r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.

Zarządzenie nr 18/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 kwietnia 2021 r
w sprawie: ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko młodszy referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zarządzenie nr 19/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 kwietnia 2021 r
w sprawie:  zmiany czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie

ZARZĄDZENIE NR 20/2021 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2021 w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Powiatu Sztumskiego nr 17 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.,


Zarządzenie Nr 21/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku
w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

ZARZĄDZENIE NR 23/2021 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.

Zarządzenie nr 24/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat sztumski.

Zarządzenie Nr 27/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 19/2021 Starosty Powiatowego w Sztumie z dnia 02 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Zarządzenie nr 28/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku.
W sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.

Zarządzenie nr 29/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie odwieszenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zarządzenie Nr 30/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza- powiat sztumski”

Zarządzenie Nr 32/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny oferty złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto w trybie zapytania ofertowego: Oferta na dostawę wyposażenia specjalistycznego oraz jednolitego ubioru dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

Zarządzenie nr 34/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2021 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.

Zarządzenie Nr 36/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 8 czerwca 2021 roku
w sprawie: wydelegowania osób reprezentujących Powiat Sztumski w Lokalnej Grupie Działania "Kraina Dolnego Powiśla"

Zarządzenie Nr 40/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Sztumie

Zarządzenie Nr 41/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie: powołania Komisji Powiatowej dla Konkursu pn. "Piękna Wieś Pomorska"

Zarządzenie Nr 44/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 1 lipca 2021 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Sztumie

Zarządzenie Nr 46/2021  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 lipca 2021 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Inspektor w Wydziale Edukacji i Ochrony Zdrowia

Zarządzenie Nr 47/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie: wprowadzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sztumie, "Dokumentacji określającej poziom zagrożeń dla systemu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sztumie”

Zarządzenie Nr 48/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie: wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Sztumie „Planu ochrony informacji niejawnych w razie prowadzenia stanu nadzwyczajnego lub wystąpienia innych zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Sztumie

 

Zarządzenie Nr 49/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie: wprowadzenia sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakresu i warunków stosowania środków ochrony bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Starostwie Powiatowym w Sztumie

 

Zarządzenie Nr 50/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie: powołania Komisji do celów rozpatrywania wniosków przyznanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Zarządzenie Nr 51/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2021 roku
w sprawie: ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Inspektor Biura Rady Powiatu

 

Zarządzenie Nr 52/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2021 roku
w sprawie: upoważnienia Zastępcy Skarbnika Powiatu Sztumskiego do podpisywania dokumentów finansowych podczas nieobecności Skarbnika

Zarządzenie Nr 54/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 lipca 2021 roku
w sprawie: wprowadzenia procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sztumie

Zarządzenie Nr 55/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 2021 roku
w sprawie: ustalenia zasad obsługi prawnej Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu Sztumskiego oraz Zarządu Powiatu Sztumskiego

Zarządzenie nr 56/2021  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Zarządzenie Nr 57/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 9 sierpnia 2021 roku
w sprawie: utworzenia Pionu Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sztumie

Zarządzenie nr 59/2021  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Marzeny Powierza do podpisywania dokumentów finansowych podczas nieobecności Skarbnika Powiatu Sztumskiego

Zarządzenie Nr 62/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 sierpnia 2021 roku
w sprawie: powołania Komisji celem likwidacji pieczątek w Starostwie Powiatowym w Sztumie

 

Zarządzenie nr 64/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Podinspektor w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Inwestycji

Zarządzenie nr 65/2021  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 67/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 8 września 2021 roku
w sprawie: wyznaczenia na funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz na funkcję administratora systemu autonomicznego stanowiska teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Sztumie

Zarządzenie nr 68/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 września 2021 r.  w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert powierzenie zadania zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realziacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2022 r.

Zarządzenie nr 69/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 71/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 września 2021 roku
w sprawie: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Sztumie

Zarządzenie Nr 73/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 5 października 2021 roku
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Sztumie


Zarządzenie Nr 74/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 5 października 2021 roku
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podst. Art.. 275 pkt 1 ustawy Pzp tj. "Adaptacja pomieszczeń po banku na Wydz. Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie

Zarządzenie Nr 75/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 października 2021 roku
w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Skoda Octavia GSZ 99JA

Zarządzenie Nr 76/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 października 2021 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Sztumie

ZARZĄDZANIE NR 80/2021 STAROSTYPOWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 10 listopada 2021 roku
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 79/2021 w sprawie ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

ZARZĄDZANIE NR 81/2021 STAROSTYPOWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: zmiany czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie

Zarządzenie Nr 88/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Sztumie.