Starostwo Powiatowe w Sztumie

Protokoły z kontroli

 

 

2023-05-26 Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego Nr WIGK-II.431.2.2022.MD z dnia 17.05.2023 r.  powstałe  w wyniku kontroli przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie w dniach  10.06.2022 r. – 30.09.2022 przez pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku


2023-08-07 Wystąpienie pokontrolne NIK  z  dnia 19 maja 2023 roku – Wykrywanie i przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin