Starostwo Powiatowe w Sztumie

 

Zarządzenia Starosty
2024

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2024 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Podinspektor w Biurze Rady Powiatu.

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2024 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia powiatowego etapu Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2024 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 11 marca 2024 roku uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydane dzienniki budowy.

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2024 STAROSTY SZTUMSKIEGO z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie wydelegowania osób reprezentujących Powiat Sztumski w lokalnej grupie działania „Kraina Dolnego Powiśla”


ZARZĄDZENIE NR 7/2024 STAROSTY SZTUMSKIEGO z dnia 05 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Naczelnik w Wydziale Pozyskiwania Środków.

ZARZĄDZENIE NR 8/2024 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie wprowadzania zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu w ramach Programu Erasmus + na podstawie podpisanej umowy Nr 2023-1-PL01-KA 121-VET-000136904 podpisaną z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+.

ZARZĄDZENIE NR 9/2024 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Podinspektor w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Inwestycji.