Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXXIX/26/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 maja 2005 roku

w sprawie zaopiniowania projektu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie


Na podstawie art. 12 pkt. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 22 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 648) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:


§ 1


Opiniuje się pozytywnie „Projekt Programu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie” określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. /Załącznik Nr 1/


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie
   Zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz.684) zakład przekazuje projekt programu restrukturyzacji do zaopiniowania organowi, który utworzył zakład.
   Organem tym z mocy Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) jest Rada Powiatu.
   W związku z powyższym podjęcie Uchwały jest uzasadnione.


 


 


 


 


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1064
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2005-06-20 01:41:33
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-06-20 01:39:03