Starostwo Powiatowe w Sztumie

Protokół nr XLIV/2013 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku

Protokół nr XLIII/2013 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 listopada 2013 roku

Protokół nr XLII/2013 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 października 2013 roku

Protokół nr XLI/2013 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2013 roku

Protokół nr XL/2013 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku

Protokół nr XXXIX/2013 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lipca 2013 roku

Protokół nr XXXVIII/2013 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku

Protokół nr XXXVII/2013 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 maja 2013 roku

Protokół nr XXXVI/2013 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Protokół nr XXXV/2013 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19 marca 2013 roku

Protokół nr XXXIV/2013 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2013 roku

Protokół nr XXXIII/2013 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku

 


 

Inne Protokoły:

 

Informacja z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w roku 2012 w Powiecie Sztumskim

 

Protokół kontroli sprawdzającej w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Sztumie

 

PROTOKÓŁ NR BZK.III.431.35.2013 KONTROLI PROBLEMOWEJ ZAGADNIEŃ OBRONNYCH w Starostwie Powiatowym w Sztumie

 

Protokół z kontroli z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Sprawozdanie z kontroli z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Wystąpienie Pokontrolne z dnia 20 maja 2013 r.

Wystąpienie Pokontrolne z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Wystąpienie Pokontrolne z dnia 22 kwietnia 2013 r.

 

Wystąpienie Pokontrolne z dnia 20 stycznia 2013 r.

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Kontrola przeprowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie