Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Zarządzenia Starosty
2020

 

Zarządzenie nr 1/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 stycznia 2020r.
W sprawie: zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka.

Zarządzenie nr 2/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 stycznia 2020r.
W sprawie: powołania komisji przeprowadzenia spisu obiektów przystani żeglarskiej w Białej Górze powstałej w ramach projektu pn. „Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Zarządzenie nr 3/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 stycznia 2020r.
W sprawie: zmiany Zarządzenia NR 8/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych i wyposażenia Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Zarządzenie nr 4/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 lutego 2020r.
W sprawie: kar za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu, lub zbyciu pojazdu, lub zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z UE.

Zarządzenie nr 5/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lutego 2020r.
W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie w związku ze zmianą na stanowisku Naczelnika Wydziału.

Zarządzenie nr 6/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25.02.2020

Zarządzenie nr 7/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03.03.2020
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 11/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11.03.2020
w sprawie ograniczenia wszystkich imprez organizowanych przez Powiat Sztumski oraz wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu

Zarządzenie nr 12/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11.03.2020
w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski

Zarządzenie nr 13/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12.03.2020
w sprawie zawieszenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie

Zarządzenie nr 14/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13.03.2020
w sprawie ograniczenia funkcjonowania placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Sztumski

Zarządzenie nr 15/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13.03.2020
w sprawie ograniczenia funkcjonowania placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Sztumski

Zarządzenie nr 16/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14.03.2020
w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek organizacyjnych w Powiecie Sztumskim w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19

Zarządzenie nr 17/2020  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23.03.2020
w sprawie zmiany Zarządzeń Starosty Sztumskiego dotyczących ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski oraz Warsztatów Terapii Zajęciowych z terenu Powiatu Sztumskiego

Zarządzenie nr 19/2020  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27.03.2020
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia i wyłonienia laureatów powiatowego konkursu na plakat pn. "Trzymaj formę! Bądź zdrów",

Zarządzenie nr 20/2020  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27.03.2020
w sprawie utworzenia na terenie Powiatu Sztumskiego miejsc kwarantanny zbiorowej

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:106
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2020-04-03 14:22:05
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-04-03 14:21:59