Starostwo Powiatowe w Sztumie

Zarządzenia Starosty
2022

 

ZARZĄDZANIE NR 1/2022 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 28 stycznia 2022 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu
w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Pełnomocnik
ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

ZARZĄDZANIE NR 2/2022 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 28 stycznia 2022 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu
w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Podinspektor w
Wydziale Architektury i Budownictwa.

ZARZĄDZANIE NR 3/2022 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 28 stycznia 2022 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu
w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Inspektor w
Wydziale Pozyskiwania Środków i Współpracy z Organizacjami.

Zarządzenie Nr 4/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02.02.2022 r.
w sprawie powołania Komisji ds. optymalizacji kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sztumie oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarządzenie Nr 5/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 2 lutego 2022 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu w obiektach Przystani Żeglarskiej w Białej Górze.

Zarządzenie Nr 6/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 lutego 2022 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu sztumskiego w roku 2022.

ZARZĄDZENIENR 7/2022
STAROSTYPOWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16 lutego 2022 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu
w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Podinspektor w
Wydziale Edukacji i Ochrony Zdrowia.

ZARZĄDZENIENR 8/2022
STAROSTYPOWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17 lutego 2022 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu
w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Inspektor w
Wydziale Pozyskiwania Środków i Współpracy z Organizacjami.

Zarządzenie Nr 9/2022  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 1 marca 2022 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie Nr 10/2022  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 kwietnia 2022 w sprawie powołania komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność powiatu sztumskiego.

Zarządzenie Nr 11/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 kwietnia 2022 w sprawie powołania Komisji, celem oceny dokumentacji niearchiwalnej w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie Nr 12/2022
Starosty Sztumskiego z dnia 9 maja 2022 r.
w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu “Zdolni z Pomorza – powiat sztumski”.
 

Zarządzenie Nr 13/2022 Starosty Sztumskiego z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie wydelegowania osób reprezentujących Powiat sztumski w Lokalnej Grupie Działania “Kraina Dolnego Powiśla”.
 
Zarządzenie 15/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 maja 2022 roku
w sprawie: ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Sekretarz Powiatu.

Zarządzenie Nr 17/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lipca 2022 roku
w sprawie: ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.

ZARZĄDZANIE NR 27/2022 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie: zmiany czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie

ZARZĄDZANIE NR 29/2022 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie:  zasad prowadzenia w Starostwie Powiatowym w Sztumie Centralnego Rejestru Umów i Zleceń  

ZARZĄDZANIE NR 30/2022  STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w powiecie sztumskim w 2023 roku.