Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

  1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie mieści się przy ul. Mickiewicza 36, jest placówką oświatową i publiczną.
  2. Poradnia używa podłużnej pieczęci o treści: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 82-400 Sztum ul. Mickiewicza 36, tel. 23-74, NIP 579-17-87-498
  3. Organem nadzorującym poradnię w sprawach merytorycznych jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.
  4. Poradnia podporządkowana jest administracyjnie, finansowo i organizacyjnie Starostwu Powiatu Sztumskiego.
  5. Organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty określa teren działania poradni.
  6. Poradnia udziela pomocy uczniom ( ich rodzicom) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni, a w przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola) brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania.
  7. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie możliwe jest udzielenie pomocy osobom wymienionym spoza terenu działania poradni.

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
od 8:00 do 15:00


Dyrektor Poradni Psychlogiczno - Pedagogicznej

Kompetencje Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3680
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-07-14 10:55:01
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-07-14 10:34:17