Starostwo Powiatowe w Sztumie
Protokoły 2008 r.

Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2008 roku (przed zatwierdzeniem)

Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2008 roku (po zatwierdzeniu)

Protokół nr XVIII/08 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2008 roku (przed zatwierdzeniem)

Protokół nr XIX/08 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku (przed zatwierdzeniem, plik w formacie PDF)

Protokół nr XX/08 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku (przed zatwierdzeniem, plik w formacie PDF)

Protokół nr XXI/08 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 3 czerwca 2008 roku (przed zatwierdzeniem, plik w formacie PDF)

Protokół nr XXII/08 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku (przed zatwierdzeniem, plik w formacie PDF)

Protokół nr XXIII/08 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 1 sierpnia 2008 roku (przed zatwierdzeniem, plik w formacie PDF)

Protokół nr XXIV/08 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 września 2008 roku (przed zatwierdzeniem, plik w formacie PDF)

Protokół nr XXV/08 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 pazdziernika 2008 roku (przed zatwierdzeniem, plik w formacie PDF)

Protokół nr XXVI/08 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 4 listopada 2008 roku (przed zatwierdzeniem, plik w formacie PDF)

Protokół nr XXVII/08 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19 listopada 2008 roku (przed zatwierdzeniem, plik w formacie PDF)

Protokół nr XXIX/08 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku (przed zatwierdzeniem, plik w formacie PDF)


Protokoły z naborów i konkursów.

Protokół z przeprowadzonego w dniu 16.05.2008r. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji

Protokół z przeprowadzonego w dniu 25 czerwca 2008r. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Protokół z przeprowadzonego w dniu 23.06.2008r. naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy
w Biurze Rady


Protokół z przeprowadzonego w dniu 19 września 2008r. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Protokół z z przeprowadzonego w dniu 08 października 2008r. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami