Starostwo Powiatowe w Sztumie

Zarządzenia Starosty
2023

 

Zarządzenie Nr 1/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO  z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 sierpnia 2021 roku w sprawie utworzenia Pionu Ochrony 
Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sztumie

Zarządzenie Nr 2/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO  z dnia 3 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie na kadencję 2023-2026

Zarządzenie Nr 3/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO  z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 marca 2020 roku w sprawie wydawania poleceń krajowych wyjazdów służbowych i poleceń zagranicznych wyjazdów służbowych dla kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie

Zarządzenie Nr 7/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO  z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie powołania zezspołu ds. przeniesienia Pomorskiej Medycznej Szkoły  Policelanej do innej lokalizacji

Zarządzenie Nr 8/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO  z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w powiecie sztumskim

Zarządzenie Nr 9/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO  z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie realizacji zadań obronnych w 2023 roku w Powiecie Sztumskim

Zarządzenie Nr 10/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO  z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie organizacji Punktów Kontaktowych Host Nation Support (HNS) związanych z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie Powiatu Sztumskiego

Zarządzenie Nr 11/2023  STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO  z dnia 13 marca 2023 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia powiatowego etapu Pomorskiego Konkursu Wiedzy i Samorządzie Terytorialnym